Vi söker innehavare av andelsbevis i "JÄRNVÄGSLOTTERIET"- LETA I GÖMMORNA !
Lös in beviset till ett värde av 66. 128 kr (20101231)

 


 

Lös in beviset!

Göteborgs Handelskompani gav år 1876 ut dessa delaktighetsbevis som motsvarar nutida premieobligationer. Fortfarande har ett antal bevis inte lösts in.

Ett bevis är enligt senaste årsredovisning 2010-12-31 värt 66.128 kronor.

 

picture1

Inlösenförfarande

SEB Institutioner & Stiftelse handhar inlösen av andelsbevisen. Det finns 1.808 st icke inlösta bevis. Den person som innehar ett andelsbevis kontaktar SEB antingen per telefon eller per post.

 

 

Läs mer

Historien

Handelskompaniet startades 1871. Såsom finansinstitut hade Göteborgs Handels–kompani rätt att driva och köpa företag samt handla med aktier i företag. Ordförande och dominerande personlighet var Carl-Otto Franke.