Vi söker innehavare av andelsbevis i "JÄRNVÄGSLOTTERIET"- LETA I GÖMMORNA !
Lös in beviset till ett värde av 120.000 kr (oktober 2017)

 


 

Lös in beviset!

Göteborgs Handelskompani gav år 1876 ut dessa delaktighetsbevis som motsvarar nutida premieobligationer. Fortfarande har ett antal bevis inte lösts in.

Ett bevis är enligt senaste årsredovisning (2016-12-31) värt 110.007 kronor.

 

picture1

Inlösenförfarande

SEB Institutioner & Stiftelse handhar inlösen av andelsbevisen. Det finns 1.803 st icke inlösta bevis. Den person som innehar ett andelsbevis kontaktar SEB antingen per telefon eller per post.

 

 

Läs mer

Historien

Handelskompaniet startades 1871. Såsom finansinstitut hade Göteborgs Handels–kompani rätt att driva och köpa företag samt handla med aktier i företag. Ordförande och dominerande personlighet var Carl-Otto Franke.